Om Rav

Om Rav

Rav er blevet et eftertragtet og værdifuldt smykkemateriale.
Rav bliver sjældnere for hver dag, der går. Sådan at forstå, at det bliver sværere at finde.

Rav er 30-50 millioner år gammelt harpiks fra ravfyrren. Hvis et træ beskadiges, vil det automatisk bløde harpiks, der så virker som beskyttelse mod insekter og svampe. Ganske som når vi selv danner et sår.

Alle har sikkert set et træ bløde harpiks, men det foregår måske i endnu større grad indvendigt i træet. Hvis træet sprækker eller en gren rives af med store indvendige sår til følge, fyldes disse også ud med harpiks, og den vil jo så være meget mere ren end den, der er udsat for snavs fra luften.

Hos mange planter flyder harpiksen af sig selv i store mængder. 
Dette fænomen kendes i dag fra tropiske egne. Det foregår særligt i træernes vækstperioder -altså om foråret.

Tidligere var der rav nok på stranden og i marken. De første 10 år af Benni Højers karriere som ravslibere havde han rav nok fra markerne , men så begyndte det at knibe. 

I dag er det nødvendigt at udnytte de skjulte reserver fra undergrunden, og de er ikke tilgængelige for hvermand. 
Det har medført, at man har prøvet at anvende billigere materialer istedtfor. Man anvender presserav, kopal og kunststoffer af forskellig art.