Ravskoven

Ravskoven

Hvor lå ravskoven?

Ravet er dannet I en stor subtropisk urskov der har strakt sig fra Uralbjergene mod øst op til omkring de store svenske skover i vest ind over det nuværende Kattegat, Læsø og Skagen området.
Resten af Danmark har næppe været over havets overflade. Vesterhavet og Østersøen var ét hav, der ivørigt også dækkede Jylland og betydelige dele af NordtyskIand. Skoven har været så tæt, at der næppe har været tale om nogen urteagtig vækst i bunden udover mosser og svampe. I mellemhøjden har kronerne fra alskens varmeelskende buske og træer dannet et tæt tag. F.eks har palmer, kanelærw, cypresser og visse the arler floreret. Hojere oppe har kronerne fra sequoia , ravfyr og eg dannet en lysskov. Egen har været endog meget talrig. På de hanlige blomsterstande sidder der stor mængder stjerneformet forgrenede hår.
De forkommer så hyppigt I rav, at man kan udlede, at harpiksen specielt har flydt om foråret. Danmark var næsten helt dækket af hav, da ravet blev dannet i skovene.
Hvorfra er ravet så kommet? Meget rav blev dannet i de sydskandinaviske skove og ført ud i eocænhavet med sydøstlig-løbende floder ( Eridanos ). Det findes bla. sammen med molèr, der netop da blev dannet. Meget af samme rav blev spredt over resten af Jylland.
Fra de russiske skove kom store mængder til de sydøstlige dele af eocænhavet. Bla. til Weichels udmunding, hvorfra det sener i mellemistiden er blevet brag til Danmark gennem Alnardalen.
Teorierne om ravets vandring ændrer sig med jævne mellemrum, når der kommer ny viden til.