RAV-VÆRKSTEDET

Lær mere om rav.

Her finder du lidt information om rav.

Hvad er rav?

Rav er tørret harpiks og skal have ligget i jorden i mindst 20-25 mill. år, men kan også blive op til over 100 mill. år gammel. Først efter denne lange iltfri proces med trykpåvirkninger, hvorved harpiksen forandrer sig, og olieinholdet blev reduceret, dannes det rigtige ægte rav.

Hvad er kendetegn for rav?

Et meget godt kendetegn på rav er dets vægt. Rav er nemelig utrolig let og har en vægtfylde på kun 1,01. Det betyder, at rav er kun lidt tungere en vand. Hvis du holder rav i hånden, kan du mærke på vægten, at det ikke er en sten, som er væsenligt tungere. Rav har en hul klang, hvis du slår det forsigtig mod tænderne. Test rav i et glas saltvand, med 150 gr. salt/1 liter vand. Hvis stykket synker, er det nok sten, men hvis det flyder, er du måske heldig, at det er rav.

Hvordan finder jeg rav?

Du finder rav overalt i Danmark - men bedste sted at finde noget er ved kysterne, en-to dage efter et stormvejr. Det er især nemt at finde på den jyske vsetkyst eller på østkysten af Vendsyssel. Rav skyller op på stranden, fordi det bliver rusket fri fra havbunden. Rav på strtanden ligger ofte sammen med tang og kul-lignende træpind, også kaldet ravpind. Det er, fordi disse andre materialer også blevet skylletmed op fra havbunden og har næsten samme vægtfylde som rav. Hvor du skal lede efter ravet afhænger af, hvorvidt der er fra- eller pålandsvind. Ved fralandsvind er rav blevet trukket hele vejen ind på stranden af understrømmen. Har derimod været pålandsvind, skal du ud på havkanten og fange ravet med net. Du kan også gør ligesom mågerne, kig efter tang og ravping og søg der hvor mågener leder efter deres fød.

Hvornår finder jeg rav?

Du kan finde Rav året rund. Men de fleste ravfund sker i vintermånederne, især en-to dage efter et stormvejr. Når havet er koldt, er der mere opdrift, og der bæres mere rav ind på stranden.

Ægte eller uægte rav?

Du kan nemt lave en saltvandsprøve, for at finde ud af, om det er rav du har fundet.


Saltvandsprøve:

1 liter vand og 150-160gr. køkkensalt


Du skal blende begge dele sammen i en skål eller et glas og kom dit stykke rav i. Hvis det synker, er det nok sten. Men hvis stykket flyder i væsken, kan du være heldig, at du fandt et stykke rav.


Hvorfor findes rav her?

Ravet er dannet i en stor subtropisk urskov der har strakt sig fra uralbjergene mod øst op til omkring de store svendske skover i vest ind over det nuværende Kattegat, Læsø og Skagen området.